Apsaimniekošana

Apsaimniekošanas jaunumi

Ir pieņemts lēmums par jauno siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2022.gada 12.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.203 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifiem”, saskaņā ar kuru ir stājies spēkā jaunais siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs EUR 212,25 bez PVN par vienu Mwh. Jaunais tarifs būs piemērojams no 2022.gada 15.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Sākot no 2022.gada 22. aprīļa, SIA “Saulkrastu komunālserviss” uzsāks pakāpenisku apkures pārtraukšanu Saulkrastu centra katlumājās un Zvejniekciemā. Visiem namu apsaimniekotājiem (pārvaldniekiem) tiks nosūtīts paziņojums par apkures pārtraukšanu attiecīgās katlumājas pakalpojumu tīklā.  Kopumā apkure klientiem tiks atslēgta laika posmā no 2022.gada 22.aprīļa līdz 29. aprīlim. Sakarā ar āra gaisa temperatūras pakāpenisku paaugstināšanos un nostabilizēšanos, apkures intensitāte […]

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem!

Atgādinām, ka SIA “Saulkrastu komunālserviss” veic klientu apkalpošanu tikai ATTĀLINĀTI. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem: 1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.Nr.   67951361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv; 2) par rēķiniem un maksājumiem – pa tālr.Nr. 25602831; 3) par pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, […]

Informācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientiem

Ņemot vērā, ka turpina palielināties  Covid-19 vīrusa izplatība  SIA “Saulkrastu komunālserviss” no 2020.gada 13. oktobra veic klientu apkalpošanu ATTĀLINĀTI. Līdz ar to, lūdzam visus SIA “Saulkrastu komunālserviss” klientus izmantot vienu no šādiem saziņas veidiem: 1) par vispārīgiem jautājumiem, tajā skaitā nodot skaitītāju rādījumus – pa tālr.Nr.   67951361 vai e-pasts info@komunalserviss.lv, 2) par rēķiniem un maksājumiem […]

Scroll to top