Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus ūdens sagatavošanas ietaisēs. Šos darbus ir paredzēts veikt ūdens sagatavošanas ietaisēs Lojā, Sējā, Sējas skolā, Pabaži un Murjāņi. Kārtējā apkope tiks veikta laika posmā no 18.09.2023. gada līdz 25.09.2023. Ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes laikā ir iespējama īslaicīga dzeramā ūdens padeves traucējumi un pēc ūdens padeves atjaunošanās iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

Scroll to top