Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzesības hidrantu pārbaude.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2022.gada 24.oktobra līdz 2022. gada 30.novembrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi  Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritroijā. Informējam, ka pēc ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ūdensvada tīklā iespējama ūdens uzduļķošanās! Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām!

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru dezinfekciju ar hloru. Kārtējā rezervuāru hlorēšana tiks veikta no 2022.gada 17.oktobra līdz 2022.gada […]

Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus un ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekciju. Šoreiz šos darbus ir paredzēts veikt Lojā, Sējā, Sējas […]

Izsludināti iepirkumi

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis divus iepirkumus: 1) iepirkumu par Jaunu centralizēto ūdensapgādes tīklu būvniecība Saulkrastos Ausekļa ielā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris. 2) iepirkumu par Grants ceļu seguma atjaunošanu Saulkrastu novada vasarnīcu ciematos. Plānots atjaunot ceļa segumu šādos vasarnīcu ciematos: Gaisma, Zeme, Liepaine, Jubileja, Roze un VEF-Biķernieki. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris. Sīkāka informācija […]

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu. Kārtējā sistēmu hlorēšana tiks veikta no 2022.gada 13.septembra līdz 2022.gada 23.septembrim. Dezinfekcijas laikā […]

Noslēgts līgums ar darbu veicēju!

2022.gada 11.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA “IG BUILDING” par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Līguma darbības termiņš: 2022.gada 31.dcembris. SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir sniedzis uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju objektu apsekošanai un tāmju sagatavošanai. Pēc tāmju saņemšanas individuāli sazināsimies ar katru nekustamā īpašuma īpašnieku, lai vienotos par turpmākajām darbībām un izpildes termiņiem.

Noslēgta vispārīgā vienošanās par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā

2022.gada 30.maijā ir noslēgta vispārīgā vienošanās ar SIA “Asfaltbūve” un SIA “CEĻINIEKS 01” par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Lai uzņēmēji sagatavotu finanšu piedāvājumu par katru objektu, šobrīd tiek gatavota visa tehniskā informācija par īpašumiem, kurus ir jāpieslēdz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un par kuriem jau ir pieņemts lēmums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Pēc finanšu […]

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru dezinfekciju ar hloru. Kārtējā rezervuāru hlorēšana tiks veikta no 2022.gada 23.maija līdz 2022.gada […]

Izsludināts iepirkums par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis iepirkumu par kanalizācijas pieslēgumu izbūvi mājsaimniecībām Saulkrastu novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 20.maijs. Sīkāka informācija un dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81573.

Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkope Sējas pagastā, Saulkrastu novadā

SIA “Saulkrastu komunālserviss” informē, ka 2022.gada 26. un 27.aprīlī tiks veikti ūdens sagatavošanas iekārtu apkope Lojā, Sējā, Pabažos un Murjāņos. Iespējami ūdens padeves traucējumi ūdensapgādes sistēmās, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanās iespējama īslaicīga ūdens uzduļkošanās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Scroll to top