Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus ūdens sagatavošanas ietaisēs. Šos darbus ir paredzēts veikt ūdens sagatavošanas ietaisēs Lojā, Sējā, Sējas skolā, Pabaži […]

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru dezinfekciju ar hloru. Kārtējā rezervuāru hlorēšana tiks veikta no 2023.gada 8. maija līdz […]

Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus un ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekciju. Šos darbus ir paredzēts veikt Lojā, Sējā, Sējas skolā, […]

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, 2023.gada 23.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *(bez PVN) Piedāvātais tarifs(bez […]

Par plānoto ūdens padeves pārtraukumu Lojā

Lai piegādātu tīru un nodrošinātu kvalitatīvu ūdeni tiks veikti ūdens sagatavošanas iekārtas apkopes darbi, kuru laikā tiks pārtraukta ūdens apgāde “Ūdens sagatavošanas stacijā Lojā”, Sējās pagastā, Saulkrastu novadā. Plānotie apkopes darbi tiks veikti š.g.27.decembrī laika posmā no plkst. 20:00 līdz 28.decembrim plkst. 2:30. Ar cieņu SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzesības hidrantu pārbaude.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2022.gada 24.oktobra līdz 2022. gada 30.novembrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi  Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritroijā. Informējam, ka pēc ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ūdensvada tīklā iespējama ūdens uzduļķošanās! Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām!

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru dezinfekciju ar hloru. Kārtējā rezervuāru hlorēšana tiks veikta no 2022.gada 17.oktobra līdz 2022.gada […]

Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus un ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekciju. Šoreiz šos darbus ir paredzēts veikt Lojā, Sējā, Sējas […]

Izsludināti iepirkumi

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis divus iepirkumus: 1) iepirkumu par Jaunu centralizēto ūdensapgādes tīklu būvniecība Saulkrastos Ausekļa ielā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris. 2) iepirkumu par Grants ceļu seguma atjaunošanu Saulkrastu novada vasarnīcu ciematos. Plānots atjaunot ceļa segumu šādos vasarnīcu ciematos: Gaisma, Zeme, Liepaine, Jubileja, Roze un VEF-Biķernieki. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 30.septembris. Sīkāka informācija […]

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu. Kārtējā sistēmu hlorēšana tiks veikta no 2022.gada 13.septembra līdz 2022.gada 23.septembrim. Dezinfekcijas laikā […]

Scroll to top