Ūdens

Ūdensapgādes jaunumi

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 26. septembra noteikumiem Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru dezinfekciju ar hloru. Kārtējā rezervuāru hlorēšana tiks veikta no 2024. gada 13. […]

SIA “Saulkrastu komunālserviss” Ūdens apgādes nodaļas paziņojums!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr. 174 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 53. punktu SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir tiesīga aprēķināt kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. MK noteikumi nosaka, ka patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu diennaktī (24 […]

Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzēsības hidrantu pārbaude.  SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2023.gada 9.oktobra līdz 2023. gada 31.oktobrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Informējam, ka pēc ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ūdensvada tīklā iespējama ūdens uzduļķošanās! Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām!

Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus ūdens sagatavošanas ietaisēs. Šos darbus ir paredzēts veikt ūdens sagatavošanas ietaisēs Lojā, Sējā, Sējas skolā, Pabaži […]

Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos, Pabažos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru dezinfekciju ar hloru. Kārtējā rezervuāru hlorēšana tiks veikta no 2023.gada 8. maija līdz […]

Notiks ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi, hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Lojā, Pabažos, Sējā un Murjāņos

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA “Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbus un ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekciju. Šos darbus ir paredzēts veikt Lojā, Sējā, Sējas skolā, […]

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40103027944, juridiskā adrese Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, 2023.gada 23.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *(bez PVN) Piedāvātais tarifs(bez […]

Par plānoto ūdens padeves pārtraukumu Lojā

Lai piegādātu tīru un nodrošinātu kvalitatīvu ūdeni tiks veikti ūdens sagatavošanas iekārtas apkopes darbi, kuru laikā tiks pārtraukta ūdens apgāde “Ūdens sagatavošanas stacijā Lojā”, Sējās pagastā, Saulkrastu novadā. Plānotie apkopes darbi tiks veikti š.g.27.decembrī laika posmā no plkst. 20:00 līdz 28.decembrim plkst. 2:30. Ar cieņu SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Scroll to top