Pabeigti kanalizācijas tīklu remontdarbi

Pārbaudot kanalizācijas tīklu darbību, 2017. gada sākumā kanalizācijas pieslēgumā pie ēkas Raiņa ielā 7 tika konstatēti bojājumi. Izvērtējot remontdarbu apjomu un sarežģītību, tie tika sadalīti divās kārtās.
Pagājušā gada rudenī tika pabeigti kanalizācijas tīklu remontdarbu pirmā kārta, šķērsojot pilsētas galveno maģistrāli Ainažu ielas posmā starp Smilšu un Raiņa ielām.
Savukārt šī gada jūnijā tika pabeigta remontdarbu otrā kārta, kas aizkavējās inženiertīklu tehniskās koncentrācijas un augstā gruntsūdeņu dēļ. Labiekārtošanas darbus pēc kanalizācijas tīklu remontdarbiem daļēji pabeigs šī gada jūlijā, atjaunojot trotuāra bruģa segumu blakus autostāvvietai pie ēkas Raiņa ielā 7. Labiekārtošana pilnībā tiks pabeigta kopā ar ēkas renovācijas darbiem.

Scroll to top