Notiks ūdens rezervuāru un ūdensvada dezinfekcija

Lai piegādātu tīru ūdeni un nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, SIA „Saulkrastu komunālserviss” vairākas reizes gadā atbilstoši 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” veic Saulkrastos un Zvejniekciemā esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru un ūdensvada dezinfekciju ar hloru.
Kārtējā ūdensvada un rezervuāru hlorēšana tiks veikta oktobra vidū. Šogad dezinfekcija jau notika maijā un jūlija beigās.
Dezinfekcijas laikā hlora daudzums ūdenī nepārsniegs pieļaujamo normu un to drīkst izmantot ikdienas vajadzībām, tajā skaitā uztura gatavošanā.

Comments are closed.