Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana

SIA „Saulkrastu komunālserviss” informē, ka saskaņā ar normatīviem uzņēmums par saviem līdzekļiem klientiem (izņemot daudzdzīvokļu ēku dzīvokļus) nodrošina ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu vietās, kurās ūdens uzskaites mezgls jau ir izbūvēts.
Lai SIA „Saulkrastu komunālserviss” uzstādītu komercuzskaites mēraparātu, nepieciešams vērsties ar rakstisku iesniegumu Liepu ielā 3, Saulkrastos vai nosūtīt pieteikumu elektroniski uz e-pastu info@komunalserviss.lv. Papildu informācija pa tālruni 67951361 vai mobilo tālruni 26338881.

Scroll to top