Iepirkumi

Jaunākie iepirkumi

Noslēgti līgumi par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu Saulkrastu novadā

2022.gada 28.aprīlī ir noslēgts līgums ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu Saulkrastu novadā (bedrīšu remonta darbi) par kopējo summu EUR 10836,45 (bez PVN) apmerā, bet 2022.gada 25.aprīlī noslēgts līgums ar SIA “AL Ceļu būve” par plaisu aizliešanu vai aizpildīšanu ar hermētiķi par kopējo summu EUR 5850 (bez PVN) apmērā. Pretendenti […]

Noslēgts līgums par Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu

2022.gada 25.aprīlī ir noslēgts līgums ar AS “A.C.B.” par brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu par kopējo Līguma cenu EUR 12536.47 (bez PVN). Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Visa informācija par iepirkumu ir publicēta šeit https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3235.

Izsludināti iepirkumi par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu un Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu

SIA “Saulkrastu komunālserviss” ir izsludinājis iepirkumus par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšanu un Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošanu Saulkrastu novadā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 6.aprīlis. Sīkāka informācija un dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā: (1) Asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu veikšana: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/78559 (2) Brauktuves horizontālo apzīmējumu atjaunošana: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/78565

Noslēgts līgums par Saulkrastu novada ielu un ceļu uzturēšanu ziemas periodā

2022.gada 24.janvārī ar VAS “Latvijas autoceļu uztirētājs” ir noslēgts līgums par Saulkrastu novada ielu un ceļu uzturēšanu ziemas periodā, nosakot cenu EUR 52,17 bez PVN par vienu kilometru. Šajā cenā ietilpst trīs pozīcijas: (1) ielu un autoceļu brauktuves attīrīšana no sniega; (2) ielu un autoceļu brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 7,5 m, ar […]

Noslēgts līgums par Sējas pagasta ceļu uzturēšanu ziemas periodā

2021.gada 1.decembrī ar SIA “GDC” ir noslēgts līgums par Saulkrastu novada Sējas pagasta ceļu uzturēšanu ziemas periodā, nosakot cenu EUR 19,90 bez PVN par vienu kilometru abos virzienos. Pretendents tika izvēlēts, organizējot iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Visa informācija par iepirkumu ir publicēta šeit https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65949.

Nolēgts līgums par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem

2021.gada 12.maijā noslēdzās cenu aptauja par asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem Saulkrastu novadā. Apkopojot cenu aptaujas rezultātus, līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Gludi LM”, vien.reģ.Nr.40003901044, kas cenu aptaujā iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu, t.i. EUR 28,38 (bez PVN) par vienu kvadrātmetru. 2021.gada 17.maijā ar SIA “Gludi LM”, vien.reģ.Nr.40003901044, ir noslēgts līgums. Darbu izpildes termiņš: 2021.gada […]

Scroll to top