Hidrantu pārbaude

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” vienu reizi gadā ir jāveic ugunsdzesības hidrantu pārbaude. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” laika posmā no 2022.gada 24.oktobra līdz 2022. gada 30.novembrim veiks ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi  Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritroijā.

Informējam, ka pēc ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ūdensvada tīklā iespējama ūdens uzduļķošanās!

Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām!

Scroll to top