Sāks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbus

Realizējot ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Saulkrastu novadā, maijā uzsāks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbus.
Būvniecības darbi norisināsies vairākos posmos. Pirmie darbi notiks projekta II posmā Duntes un Upes ielā un Jūras prospektā, kā arī projekta IV posmā – Pabažu ielā. Jūnijā darbus plānots uzsākt projekta II posmā Meža prospektā un IV posmā – Mednieku, Tīklu, Skuju, Lašu, Inčupes ielā.
Neskaidrību gadījumos aicinām sazināties pa tālr. 28638505 (Jānis Kaprano) vai 20242148 (Aleksandrs Zoričs).

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi notiek Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_KF_RGB 60

Scroll to top