Ūdenssaimniecības darbi notiek vairākos posmos

Kā jau iepriekš ziņots, pašvaldībā notiek ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve, kas ietver septiņus posmus.
Siltie un sausie laika apstākļi ļāvuši darbus turpināt novembrī un arī decembrī. Būvnieks ir izpildījis 2018. gadā plānotos darbu apjomus.
Šogad darbi tika sākti pirmajā, otrajā un ceturtajā posmā. Šī gada decembrī plānots pabeigt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu montāžas darbus un atjaunot ielas ar grants segumu. Asfalta seguma atjaunošana būvdarbu zonā plānota atbilstošos klimatiskajos laika apstākļos – 2019. gada pavasarī. Līdztekus šī gada decembrī pirmajā posmā ir uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā, un plānots, ka objekts pilnībā varētu tikt nodots ekspluatācijā nākamā janvārī vai februārī – tad iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgties jaunajiem centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Pirmajā posmā tika izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli Liepu, Amatnieku, Zvaigžņu, Jaunās, Jomas ielās, kā arī centralizētā ūdensapgāde Liepu ielā.
Otrajā posmā darbi notiek Upes, Pērļu, Duntes, Melnsila, Irbenāju, Rītupes un Bebru ielās, kā arī Jūras un Meža prospektos.
Ceturtajā posmā darbi notiek Kāpu, Inčupes, Miera, Rīgas, Pabažu, Mednieku, Kaijas Tīklu, Kadiķu, Lašu ielās.
Šī gada decembra sākumā tika saņemta būvatļauja piektajam posmam, kurā plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Avotu, Nometņu, Dīķu un Palejas ielās.
Labiekārtošana būvdarbu vietās tiks pabeigta 2019. gada pavasarī. Nākamajā gadā plānots uzsākt darbus pārējos posmos: trešajā, sestajā un septītajā.
Darbi ietver ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu un atzaru izbūvi, aku izvietošanu, kanalizācijas sūkņu staciju uzstādīšanu. Viens no svarīgākajiem darbiem ir pieslēgumu atzaru izbūve līdz īpašumiem. Lai pieslēgtu īpašumu vienotajam ūdenssaimniecības tīklam, aicinām iedzīvotājus rakstīt iesniegumu SIA „Saulkrastu komunālserviss”.
Vēršam uzmanību: pieslēdzoties pašreizējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst veikt pats īpašnieks vai īpašnieka izvēlēts darbu veicējs! Veiktos darbus pieņems SIA „Saulkrastu komunālserviss” ražošanas tehniķis. Būvdarbu izmaksas nosaka pieslēguma ierīkošanas vieta īpašumā, centralizēto tīklu atrašanās vieta uz ielas un apkārtnes reljefs. Pieslēdzot kanalizāciju, ir svarīgi, lai darbotos pašteces vai būtu iespējams izbūvēt spiedvadu.

logo-4-50
Scroll to top