Saulkrastu novada pašvaldība meklē jaunu SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekli

Saulkrastu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa amatu. 

Pašvaldības aicina pretendentus līdz 2023.gada 23.martam pieteikties, iesniedzot pieteikumu (motivētu pieteikuma vēstuli (nolikuma 1.pielikums); dzīves aprakstu (CV forma nolikuma 2.pielikums); izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas; citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi; redzējumu par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses) ar norādi “Nominācijai uz SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa amatu” sūtot uz e-pastu: personals@saulkrasti.lv vai pa pastu: Saulkrastu novada pašvaldība, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Scroll to top